Selecteer een pagina

Is Blue Skies het duurzaamste festival ooit?

nov 29, 2017

Is Blue Skies het duurzaamste festival ooit?

In 2019 vindt het meest inspirerende duurzaamheidsfestival van Nederland plaats. Je vindt er alles op het gebied van duurzaamheid. Kom duurzaamheid beleven (voelen, proeven, zien, ruiken en horen) met zes duurzame thema’s: Wonen, Vervoer, Eten, Produceren, Energie en Werken.

 

Onze Blue Mission
“Wij hebben de Aarde in bruikleen gekregen van onze kinderen en van hun kinderen”
Onze missie is om de geleende aarde in een betere staat door te geven dan dat wij haar in bruikleen kregen. Dit is heel goed mogelijk en vraagt om onmiddellijke actie;
• op naar een circulaire economie
• op naar 100% CO2-neutraal
Dat doen we samen, met iedereen!

Onze Blue Mission vraagt om duurzame festivalkaders
Om onze Blue Mission te bereiken, moeten we zelf het goede voorbeeld geven.
Onze adviserende partner Lab Vlieland heeft ons geholpen om de volgende duurzame festival-kaders op te stellen:
• op het gebied van Voedsel:
50% van het assortiment moet bestaan uit biologische en lokale producten. Binnen 6 jaar willen we toe naar een percentage van 100%. Daarnaast willen we voedselverspilling voorkomen en zal er natuurlijk ook op alle locaties gedurende het evenement lekker en gratis drinkwater uit de kraan verkrijgbaar zijn.
• op het gebied van Transport
De eerste festivaleditie zullen we streven naar een minimale CO2 uitstoot o.a. door het gebruik van duurzaam vervoer (bv. bakfietsen, zeilen, elektrisch, waterstof, tweede generatie biobrandstof, etc.).
Daarnaast verduurzamen we het vervoer van de festivalbezoekers door het stimuleren van het gebruik van slimme en leuke manieren van publiek vervoer, carpoolen of andere vormen van sharing.
Binnen 6 jaar willen we de CO2-uitstoot reduceren met 80%.
• op het gebied van Energie
Binnen 6 jaar is het festival in de energievoorziening 100% CO2-neutraal.
• op het gebied van Afval en Grondstoffen
We werken volgens het circulaire Cradle to cradle-principe: materialen die in het ene product gebruikt zijn, worden op een hoogwaardige manier hergebruikt in een volgend product, in een technische of in een biologische cyclus.
Alle restproducten moeten ofwel zonder kwaliteitsverlies hergebruikt of gerecylcled worden, ofwel het moeten producten zijn die biologisch afbreekbaar zijn.
De term “Upcycling” wordt in dit verband ook vaak gebruikt. Wij hanteren hiervoor de volgende volgorde van handelen: Refuse, Reduce, Re-use/repair, Recycle.

Samen met onze bezoekers, organiserende partners en leveranciers willen we onszelf deze creatieve kaders opleggen. We dagen onszelf uit richting een duurzamere manieren van omgaan met voeding, transport, energie en materialen en spullen te denken en te doen:

Onze festival-partners worden verzocht om vooraf een Plan van Aanpak op te stellen waarin staat beschreven op welke wijze ze binnen deze kaders gaan werken. Na het festival zal er op dit punt een zorgvuldige evaluatie plaatsvinden en worden de kaders getoetst. Indien nodig, zullen de kaders opnieuw worden geformuleerd. Het is goed denkbaar dat de “duurzame lat” daarbij steeds hoger wordt gelegd.

Help ons mee!
Uiteraard zal onze missie en duurzame kaders voer voor discussie zijn.
Dat is niet erg: waar duurzaamheid is, is discussie. Wij staan open voor jouw adviezen en suggesties.
De bovengenoemde kaders is een eerste aanzet. Zijn we daarmee het duurzaamste festival ooit?
Voel je uitgedaagd om hier op te reageren.

Laatste nieuws