Selecteer een pagina

Kies jij voor de Blue Mission òf voor de 2 D’s?

nov 29, 2017

Duurzaamheid en Discussie (de 2 D’s) lijken onlosmakend met elkaar te zijn verbonden. Soms is dat goed, maar vaak werkt het belemmerd in het proces om onze wereld te verduurzamen.

Het is al weer veel te lang geleden dat Harry Hendriks, oud-directeur van Philips Electronics, dat als volgt verwoordde: “De tijd van praten over duurzaamheid is voorbij. Regeringen, het bedrijfsleven en consumenten moeten tot actie komen”. Hij zei dit na afloop van de bijeenkomst van de Club van Rome. ,,We moeten verhinderen dat we over tien jaar nog steeds aan het praten zijn over het voorkomen van ontbossing en verdwijnende ijskappen’‘, aldus de topman in een interview met het Algemeen Nederlands Persbureau. Daarbij moeten topmensen uit het bedrijfsleven, wereldleiders en andere betrokkenen een actiemodel ontwikkelen. Hendriks: ,,Wat gaan we er nou aan doen met zijn allen?”

Deze laatste zin is ook interessant; wat bedoelde Hendriks met “zijn allen”?
Ik constateer dat er binnen de duurzaamheidswereld nog steeds sprake is van een verzuiling.
Bijvoorbeeld organisaties die zich bezig houden met duurzame energie, werken m.i. nog veel te weinig samen met de duurzame vervoersbranche. Hetzelfde geldt op het gebied van de thema’s voedsel, wonen, produceren en werk. Dat is jammer, want kennisdeling leidt tot creativiteit en innovatie.

Doelt Hendriks met “zijn allen” op de gehele maatschappij?
In een artikel in Trouw zegt SNS-duurzaamheidsdirecteur Jeroen Jansen hierover het volgende: “Duurzaamheid moet van iedereen zijn om tot echte resultaten te komen. De voorhoede mag de gewone burgers niet uit het oog verliezen”.
Gezien het huidige duurzame aanbod, is op dit gebied nog veel winst te behalen.

De bovengenoemde dilemma’s vormden de ingrediënten voor het Blue Skies Festival.

• We hanteren het begrip duurzaamheid in de volle breedte met de thema’s Wonen, Vervoer, Eten, Produceren, Energie en Werk.
• Het Blue Skies Festival is duurzaamheid beleven: voelen, proeven, zien, ruiken en horen. Duurzaamheid mag ook leuk zijn!
Voor iedereen, voor elk wat wils. Het festival is bedoeld voor een brede doelgroep: van grote multinationals tot kleine ondernemingen, wetenschappers, beleidsmakers, onderwijs, Startups, studenten en consumenten (burgers, jong en oud). Zij krijgen een zeer gevarieerd aanbod voorgeschoteld.

Onze Blue Mission
“Wij hebben de Aarde in bruikleen gekregen van onze kinderen en van hun kinderen”
Onze missie is om de geleende aarde in een betere staat door te geven dan dat wij haar in bruikleen kregen. Dit is heel goed mogelijk en vraagt om onmiddellijke actie;
• op naar een circulaire economie
• op naar 100% CO2-neutraal
Dat doen we samen, met iedereen!

Help jij ook mee om van het festival een duurzaam feest te maken? Heb je ideeën voor onze Blue Mission?

Laatste nieuws