Selecteer een pagina

Onze Blue Mission

“Wij hebben de Aarde in bruikleen gekregen van onze kinderen en van hun kinderen”

Onze missie is om de geleende aarde in een betere staat door te geven dan dat wij haar in bruikleen kregen. Dit is heel goed mogelijk en vraagt om onmiddellijke actie;
• op naar een circulaire economie
• op naar 100% CO2-neutraal
Dat doen we samen, met iedereen!

Wie zijn wij?

Blue Skies Festival is een stichting zonder winstoogmerk.
Wij zijn een groep bevlogen mensen met een visie op de wereld waarin wij leven en werken en die graag de transitie naar een meer duurzame wereld willen aanjagen. Als initiatiefnemers denken we dat juist Nederland, waar onderwerpen als energietransitie, duurzame vormen van mobiliteit, wonen en werken alle aandacht hebben, de juiste bakermat is om een dergelijk eigentijds, inspirerend en synergetisch platform te ontwikkelen.

Onze visie

We zetten een streep onder vandaag en openen een venster met een uitzicht op een nieuwe horizon: een duurzame, optimistische toekomst. Een toekomst waarin we elkaar niet beleren, maar inspireren. Een toekomst waarin we samen, door innovatie, kennisdeling en gewoon hard werken een duurzame wereld kunnen verwezenlijken.

Onze thema’s

Belangrijke inspiratiebron voor Blue Skies is Urgenda en hun rapport ‘Nederland 100% duurzaam in 2030’. Ook het Earth Charter Manifesto van Unesco, waarin niet alleen het duurzaam omgaan met onze planeet, maar ook het duurzaam omgaan met elkaar als mensheid een belangrijk onderwerp is, geeft veel basis voor initiatieven en ideeën.
Onze thema’s Wonen, Vervoer, Eten, Produceren, Energie en Werk zijn afgeleid van de duurzame agenda waarin staat hoe het vijf keer anders moet:
• Anders wonen; zonder energierekening.
• Anders van A naar B; schoner, stiller en met minder energie.
• Anders eten; een meer plantaardige, regionale en seizoensgebonden keuken.
• Anders produceren; naar een circulair, Bio-Based industrie op duurzame energie.
• Anders energie opwekken; veel zon en wind.

Kaders Blue Skies Festival

Om onze Blue Mission te bereiken, moeten we zelf het goede voorbeeld geven.
Onze adviserende partner Lab Vlieland heeft ons geholpen om de volgende duurzame festival-kaders op te stellen:

• op het gebied van Voedsel:
50% van het assortiment moet bestaan uit biologische en lokale producten. Binnen 6 jaar willen we toe naar een percentage van 100%. Daarnaast willen we voedselverspilling voorkomen en zal er natuurlijk ook op alle locaties gedurende het evenement lekker en gratis drinkwater uit de kraan verkrijgbaar zijn.

• op het gebied van Transport
De eerste festivaleditie zullen we streven naar een minimale CO2 uitstoot o.a. door het gebruik van duurzaam vervoer (bv. bakfietsen, zeilen, elektrisch, waterstof, tweede generatie biobrandstof, etc.).
Daarnaast verduurzamen we het vervoer van de festivalbezoekers door het stimuleren van het gebruik van slimme en leuke manieren van publiek vervoer, carpoolen of andere vormen van sharing.
Binnen 6 jaar willen we de CO2-uitstoot reduceren met 80%.

• op het gebied van Energie
Binnen 6 jaar is het festival in de energievoorziening 100% CO2-neutraal.

• op het gebied van Afval en Grondstoffen
We werken volgens het circulaire Cradle to cradle-principe: materialen die in het ene product gebruikt zijn, worden op een hoogwaardige manier hergebruikt in een volgend product, in een technische of in een biologische cyclus.
Alle restproducten moeten ofwel zonder kwaliteitsverlies hergebruikt of gerecylcled worden, ofwel het moeten producten zijn die biologisch afbreekbaar zijn.
De term “Upcycling” wordt in dit verband ook vaak gebruikt. Wij hanteren hiervoor de volgende volgorde van handelen: Refuse, Reduce, Re-use/repair, Recycle.

Samen met onze bezoekers, organiserende partners en leveranciers willen we onszelf deze creatieve kaders opleggen. We dagen onszelf uit richting een duurzamere manieren van omgaan met voeding, transport, energie en materialen en spullen te denken en te doen:

Onze festival-partners worden verzocht om vooraf een Plan van Aanpak op te stellen waarin staat beschreven op welke wijze ze binnen deze kaders gaan werken. Na het festival zal er op dit punt een zorgvuldige evaluatie plaatsvinden en worden de kaders getoetst. Indien nodig, zullen de kaders opnieuw worden geformuleerd. Het is goed denkbaar dat de “duurzame lat” daarbij steeds hoger wordt gelegd.